راهنمایی شاهد فاضله زرین شهر

عیدسعیدقربان

*عید سعید قربان خجسته باد *

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۲۶ساعت 11:9  توسط   | 

بخشی از برنامه سالانه آموزشگاه

طرح شماره    1 

هدف : استفاده ی دبیران و دانش آموزان از وسایل فن آوری در روش های یاددهی – یادگیری

 نام طرح : نوآوری

نوع طرح : دایره شمول : کلیه دانش آموزان

تعداد پروژه های طرح :  2

مدت زمان اجرا :  8 ماه

برآورد هزینه طرح :   80000000  ریال

مشخصات طرح

 

پروژه شماره    1

 

موفقیت

نام پروژه

دراین پروژه با توجه به درخواست دانش آموزان ومعلمان ، اگردرامرتدریس از دیتاشو استفاده شود و درکلاس نصب باشد ، به طوری که دروس مختلف باCD   هم توسط معلمان و هم توسط دانش آموزان تدریس شود یادگیری ازثبات بیشتری برخوردار می گردد.

( چگونه )

نحوه اجرا

1-     امکانات دیتاشو ، پرده ، کامپیوتر

2-    علم فنآوری معلمان ودانش آموزان

( با چه چیز )

امکانات مادی و نیروی انسانی

معاونین مدرسه

نماینده انجمن اولیا ومربیان

( چه کسی )

مسئول یا مسئولین پیگیری

مدرسه

ازآبان  تا اردیبهشت

( کجا و چه وقت )

مکان اجرا و محدوده زمانی

کمبود کامپیوتر آموزشگاه

محدودیتهای احتمالی

یادگیری بهتر – تولید محتوای الکترونیکی

ملاک و معیار موفقیت

نظرخواهی از دبیران و دانش آموزان

نحوه ارزشیابی پروژه

 

میزان موفقیت

 

 طرح شماره    2     

هدف : تعداد دانش آموزان شرکت کننده در نماز روزانه به 70% برسد .

 نام طرح : نیایش

نوع طرح : دایره شمول : کلیه دانش آموزان

تعداد پروژه های طرح :  

مدت زمان اجرا :  8 ماه

برآورد هزینه طرح :   20000000  ریال

مشخصات طرح

 

پروژه شماره   2 

 

ارشاد

نام پروژه

دراین پروژه ابتدا باید به محل نماز و زیبا سازی فضای نمازخانه توجه نمود و

دانش آموزان شرکت کننده در نماز به صورت های مادی وغیرمادی تشویق شوند . همکاری کلیه دبیران شرط اساسی است .

( چگونه )

نحوه اجرا

حضورکلیه دبیران – ایجاد امکانات راحتی دانش آموز – تهیه جوایز- برگزاری اردو – تهیه چادر نماز- تهویه مطبوع نمازخانه- رنگ آمیزی – همکاری والدین- آموزش دانش آموزان

( با چه چیز )

امکانات مادی و نیروی انسانی

مربی پرورشی

نماینده انجمن اولیا ومربیان

( چه کسی )

مسئول یا مسئولین پیگیری

مدرسه

از اول مهر  تا پایان خرداد ماه

( کجا و چه وقت )

مکان اجرا و محدوده زمانی

دوربودن وضوخانه از نمازخانه - کمبودوقت

محدودیتهای احتمالی

افزایش وابراز علاقه دانش آموزان به نماز ونماز جماعت آموزشگاه

ملاک و معیار موفقیت

نظرخواهی از والدین ، دبیران و دانش آموزان

نحوه ارزشیابی پروژه

 

میزان موفقیت

 

طرح شماره   3 

هدف : زیبا سازی فضای کتابخانه ، نمازخانه ، کلاس ها به حد خوب تر برسد .

 نام طرح : شوق

نوع طرح : دایره شمول : خدماتی _ فضای آموزشگاه

تعداد پروژه های طرح :  1

مدت زمان اجرا :  مهر ، آبان ، آذر

برآورد هزینه طرح :   80000000  ریال

مشخصات طرح

 

پروژه شماره   3

 

طراوت

نام پروژه

دراین پروژه با رنگ آمیزی کتابخانه – نمازخانه – بعضی از کلاس ها – سرامیک کف آن ها – کمد بندی وایجاد امکانات به زیبا سازی و جذب دانش آموزبه این مکان ها می باشد و باعث افزایش مطالعه – نماز و پیشرفت درسی می گردد .

( چگونه )

نحوه اجرا

                   سرامیک کف اتاق ها – رنگ آمیزی – ایجاد کمد مناسب

( با چه چیز )

امکانات مادی و نیروی انسانی

مربی پرورشی

نماینده انجمن اولیا ومربیان

( چه کسی )

مسئول یا مسئولین پیگیری

مهر – آبان - آذر

( کجا و چه وقت )

مکان اجرا و محدوده زمانی

کمبود بودجه – زمان نامناسب

محدودیتهای احتمالی

میزان جذب وعلاقه دانش آموزان به این مکان ها – افزایش سطح مطالعه – افزایش دانش آموزان نمازخوان – پیشرفت و نشاط دانش آموزان در کلاس ها

ملاک و معیار موفقیت

نظرخواهی از معلمان- دانش آموزان

نحوه ارزشیابی پروژه

 

میزان موفقیت

 

 

طرح شماره  4   

هدف :  افزایش ضریب ایمنی در آموزشگاه ازخوب به حد مطلوب وخوب تر

 نام طرح : امانت

نوع طرح : دایره شمول : خدماتی – کل آموزشگاه

تعداد پروژه های طرح :  1

مدت زمان اجرا :  کل سال تحصیلی

برآورد هزینه طرح :   20000000  ریال

مشخصات طرح

 

پروژه شماره    4

 

سلامتی

نام پروژه

دراین پروژه به مسئله ایمنی که سلامتی دانش آموزان رادربرمی گیرد . مثل سیستم برق کشی – حفاظت درب ها ، گاز و وسایل گازسوز – شیشه ی درب ها و درب ورودی از نظر ایمنی کاملا قابل اطمینان باشند.

( چگونه )

نحوه اجرا

جمع کردن سیم های آویزان – ثابت کردن درب ورودی – تعویض شیشه های شکسته – تعویض کنتور که مشکل زا است . عبور کابل های برق از لوله های صنعتی

( با چه چیز )

امکانات مادی و نیروی انسانی

مدیر آموزشگاه

رییس انجمن اولیا و مربیان

( چه کسی )

مسئول یا مسئولین پیگیری

مهر ماه

( کجا و چه وقت )

مکان اجرا و محدوده زمانی

*********

محدودیتهای احتمالی

حصول اطمینان از ایمنی آموزشگاه با بررسی مسائل ایمنی

ملاک و معیار موفقیت

نظرخواهی از متخصصین امر

نحوه ارزشیابی پروژه

 

میزان موفقیت

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ساعت 23:56  توسط   | 

نیازهای آموزشگاه در سال تحصیلی جدید   ( 90 - 89 13 ) :

 

1- افزایش استفاده ی دبیران ودانش آموزان از وسایل فنآوری در روش تدریس درکلاس درس

2- افزایش تعداد دانش آموزان شرکت کننده درنمازجماعت به میزان 70%

3- مجهز نمودن کتابخانه به قفسه های مناسب ، قفسه نشریات و زیبا سازی فضای کتابخانه و مفروش نمودن نمازخانه

 -رنگ آمیزی یا کاغذ دیواری کلاس های درس( درحدایجاد شادی وعلاقه ی مطلوب در دانش آموزان)

4- ایمن نمودن سیستم برق آموزشگاه ، گازها ولوله های گاز و درب ورودی آموزشگاه ( افزایش ضریب ایمنی در حد خوب )

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ساعت 23:52  توسط   | 

 

 

برای دیدن تقویم اجرایی مدرسه

 

 در سال تحصیلی ۹۰-۸۹

 

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ساعت 22:44  توسط   | 

شرکت در راه پیمایی روز دانش آموزسال 87-86:

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ساعت 22:41  توسط   | 

 اخبار مدرسه :

 

مدرسه ی راهنمایی شاهــــــــــد فاضله واقع در زرین شهر – بلوار حریت – جنب پیش دانشگاهی قدسیه

 این آموزشگاه درسال تحصیلی جاری ( 87-86 ) با 6 باب کلاس وباهدف ایجاد امکانات آموزشی ، پرورشی ورفاهی هرچه بیش تر برای دانش آموزان عزیز شاهد وایثارگر ودانش آموزان توانمند وبانواختن زنگ مقاومت ، مهر ونماز توسط امام جمعه ی محترم وباحضور عده ای ازمسئولان افتتاح شد .

 فرزندان شاهد یادآور دلاوری ها وحماسه های مردان بزرگی هستند که برای دفاع ازکشور اسلامی  خودبا دشمن متجاوز جنگیدند ، دلاورانی که هنوز بعدازگذشت سالیان یادگارهایی از ترکش ها ی دشمن راباخوددارند ویا خاطراتی از دخمه های خوفناک اسرا وشکنجه های بعثیان . امیواریم تلاش های مسئولان امر وکارکنان این آموزشگاه  قطره ای ازدریای زحمات آن ها راارج نهد .

 

برای خواندن اخبار مدرسه در سال ۸۷-۸۶ به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ساعت 22:27  توسط   |